Online kurs

Basic English

E-learning kurs “Basic English” pripremljen je da upozna polaznike s osnovama engleskog jezika u svakodnevnom radu. Kurs sadrži interaktivne module i provjere znanja kroz koje će polaznici biti u mogućnosti da na jednostavan i zanimljiv način usvoje nova znanja i obogate svoj vokabular.

Zašto upisati ovaj kurs?

Ovaj kurs će vas upoznati s osnovama engleskog jezika i pomoći vam u svakodnevnom radu.

hourglass

TRAJANJE
60 minuta

video-player

6
MODULA

professor

SELF-PACED
studiranje

medal

CERTIFIKAT
o završetku kursa

Sadržaj kursa

Lesson 1: Hi, my name is…

Lesson 2: Numbers & Dates

Lesson 3: A Company Visit

Lesson 4: Telephoning

Lesson 5: Presentation

Lesson 6: Emailing

Provjera znanja

Ciljna publika

Kurs je namijenjen svim polaznicima koji žele da se upoznaju sa osnovama engleskog jezika u svakodnevnom radu.

Kada kurs počinje?

DOSTUPNO ODMAH

Želite nekome preporučiti ovaj kurs?

Preporučujemo

MS Excel 2013

Ovaj kurs je namijenjen osobama koje žele da unaprijede znanje iz MS Excel 2013 programa.

Upravljanje vremenom

E-learning kurs “Upravljanje vremenom” pripremljen je u cilju usavršavanja vještina zaposlenih u smislu boljeg i efikasnijeg korištenja vremena.

Informaciona sigurnost

E-learning kurs “Informaciona sigurnost” je pripremljen da upozna polaznike sa osnovama informacione sigurnosti i važnosti sigurnog čuvanja i rukovanja podacima.