Big Blue Button

Web conferencing sistem

Big Blue Button predstavlja open source web conferencing sistem. Baziran je na GNU/Linux operativnom sistemu. Omogućuje integraciju s velikim learning management sistemima (LMS), poput Moodle-a, ILIAS-a, Sakai Project-a i Cahamilo-a. Integracija je moguća i sa Content management sistemima (CMS) poput Drupal-a, WordPress-a i drugih.

Karakteristike Big Blue Button-a

Alati kreirani za potrebe nastavnika

BigBlueButton omogućava dijeljenje audio i video snimaka, slajdova, desktopa s učenicima, te podržava opciju ćaskanja. Ugrađene ankete olakšavaju učenje studentima a snimljena predavanja znači da su dostupna i za kasniju reviziju.

Live Whiteboard za predavače i grupe

Kada koristite whiteboard alat u BigBlueButton, bilješke se automatski prikazuju natrag učenicima u stvarnom vremenu. Predavači također imaju mogućnost zumirati, istaknuti, nacrtati i pisati na prezentacijama, što će vaše stavove jasnije pokazati udaljenim studentima.

Svako može dijeliti webcam

Ne postoji ograničenje broja web-kamera koje možete dijeliti u sesiji (ograničeno je samo propusnošću)

Dio je LMS-a

Gotovo svi glavni dobavljači LMS-a stvorili su nativne integracije s BigBlueButtonom. Zašto? Zato što su usredotočeni na potrebe učitelja i učenika.

Usklađenost sa standardima pristupa

Bigbluebutton nastoji zadovoljiti sve uvjete pristupačnosti navedene u wcag 2.0.

Više o Big Blue Button-u pročitajte na oficijelnoj stranici.