Demo kursevi

Poslovni bonton

E-learning kurs “Poslovni bonton” je pripremljen u skladu sa najboljim praksama poslovnog bontona, poslovne komunikacije, poslovnim manirima i kodeksom poslovnog odijevanja.

Informaciona sigurnost

E-learning kurs “Informaciona sigurnost” je pripremljen da upozna polaznike sa osnovama informacione sigurnosti i važnosti sigurnog čuvanja i rukovanja podacima.

Upravljanje vremenom

E-learning kurs “Upravljanje vremenom” pripremljen je u cilju usavršavanja vještina zaposlenih u smislu boljeg i efikasnijeg korištenja vremena.

MS Excel 2013

Ovaj kurs je namijenjen osobama koje žele da unaprijede znanje iz MS Excel 2013 programa.

Basic English

E-learning kurs “Basic English” pripremljen je da upozna polaznike s osnovama engleskog jezika u svakodnevnom radu.

Engleski jezik za šaltersko poslovanje

Ovaj kurs upoznat će vas s poslovnim engleskim jezikom u radu s klijentima banke.

Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

Ovaj kurs upoznat će vas sa zakonskim okvirima vezanim za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.