E-learning

Karakteristike e-learning-a

Učenje i razvoj zaposlenika postaje jednostavno

Kontinuirano učenje

Učenje vlastitim tempom bez ograničenja

Baza znanja dostupna zaposlenicima 24/7/365

Jednostavno učenje i razvoj zaposlenika

Testiranje i istraživanje

Sadržaj za e-learning prilagođen potrebama organizacije

Benefiti e-learning-a

49%
Ušteda od minimalno 49% planiranog budžeta za realizaciju edukacije.
40% - 60%
Smanjeno vrijeme učenja za 40 do 60%
19%
Povećava zadovoljstvo i angažovanost zaposlenika na radnom mjestu za 19% (IBM istraživanje).
26%
Prihod po zaposleniku povećan je za 26% u organizacijama koje koriste e-learning.