Partnerstva i reference

“To što znamo je kapljica, to što ne znamo je more.”Isaac Newton

Partnerstva

Reference

Posjedujemo iskustvo u saradnji sa organizacijama iz raznih industrija:

FINANSIJSKI SEKTOR
(banke, osiguravajuca drustva, mikrokreditne organizacije

TELEKOMUNIKACIJE

ENERGETIKA

DRŽAVNA UPRAVA

OBRAZOVNE INSTITUCIJE
(srednje škole, fakulteti, univerziteti)

NEVLADIN SEKTOR

IT SEKTOR

INOSTRANE ORGANIZACIJE