Kursevi

Razvoj E-learning kurseva

Kompanija Idego je za kreiranje kurseva iskoristila sve prednosti i mogućnosti naprednih IT tehnologija. Biramo najaktuelnije teme i materijale, te ih konvertujemo u elektronske kurseve.

Naši kursevi se dijele na: OPĆE (kursevi namjenjeni klijentima iz raznih industrija koji obuhvataju soft skills, zakoni, procedure) i PERSONALIZIRANE (dizajnirani i proizvedeni u skladu sa zahtjevom i potrebama korisnika).

Sadržaj – znanje za kurseve obezbjeđujemo na dva načina:

  • Klijent posjeduje znanje – sadržaj na osnovu kojeg se kreiraju on-line kursevi
  • Klijent zahtjeva razvoj sadržaja i on-online kurseva na osnovu zadatih tema

Svi kursevi su:

  • multimedijalni, sadrže video, sliku, zvuk, animaciju;
  • interaktivni: korisnici moraju biti fokusirani tokom slušanja kursa
  • sa integrisanim kvizovima što podrazumijeva provjeru znanja prije, tokom kursa i finalni test.