Online kurs

Poslovni bonton

E-learning kurs “Poslovni bonton” je pripremljen u skladu sa najboljim praksama poslovnog bontona, poslovne komunikacije, poslovnim manirima i kodeksom poslovnog odijevanja. Kurs sadrži interaktivne module i provjere znanja kroz koje će polaznici biti u mogućnosti da na jednostavan i zanimljiv nauče osnove poslovnog bontona.

Zašto upisati ovaj kurs?

Ovaj kurs će vas upoznati sa osnovama poslovnog bontona, poslovne komunikacije, poslovnim manirima i kodeksom poslovnog odijevanja.

hourglass

TRAJANJE
60 minuta

video-player

3
MODULA

professor

SELF-PACED
studiranje

medal

CERTIFIKAT
o završetku kursa

Sadržaj kursa

Modul 1: Uvod u poslovni bonton

Modul 2: Poslovna komunikacija

Modul 3: Poslovni maniri i kodeks poslovnog odijevanja u kompaniji

Provjera znanja

Ciljna publika

Kurs je namijenjen svim polaznicima koji žele da se upoznaju s osnovama poslovnog bontona, poslovne komunikacije, poslovnim manirima i kodeksom poslovnog odijevanja.

Kada kurs počinje?

DOSTUPNO ODMAH

Želite nekome preporučiti ovaj kurs?

Preporučujemo

MS Excel 2013

Ovaj kurs je namijenjen osobama koje žele da unaprijede znanje iz MS Excel 2013 programa.

Upravljanje vremenom

E-learning kurs “Upravljanje vremenom” pripremljen je u cilju usavršavanja vještina zaposlenih u smislu boljeg i efikasnijeg korištenja vremena.

Informaciona sigurnost

E-learning kurs “Informaciona sigurnost” je pripremljen da upozna polaznike sa osnovama informacione sigurnosti i važnosti sigurnog čuvanja i rukovanja podacima.