Šta i kako radimo

“Malo znanja ljude čini dobrima, a mnogo skromnima.”Leonardo da Vinci

Šta radimo?

1.

Smanjujemo troškove
edukacije

2.

Unapređujemo proces edukacije i performanse pojedinca i organizacije

3.

Omogućujemo konkurentsku
prednost

Kako to radimo?

1. E-learning consulting

2. Tehnička implementacija

3. Razvoj e-learning kurseva

4. Distribucija kurseva stranih jezika

5. Trening (E-learning, Moodle, Authoring Tools, BBB)

KORISNIKA 4000
ZAVRŠENIH PROJEKATA 250
MINUTA MULTIMEDIJE 400000
MINUTA EDUKACIJE 26000

Idego tim

OVAJ TIM MOŽE DA UČINI MNOGO ZA RAZVOJ VAŠEG POSLOVANJA!

Idego tim čine certficirani e-learning stručnjaci, te grafički i web stručnjaci koji svakodnevno rade na ličnom usavršavanju i praćenju trendova na svjetskom nivou kako bi vama ponudili najbolju uslugu. Zastupamo princip cjeloživotnog učenja, usljed čega i kreiramo kurseve koji prate vaše potrebe i zakonske legislative, konsultujemo vas, kreiramo vaš vizuelni identitet, web stranice i mobilne aplikacije shodno vašim željama.

Naši dizajneri posjeduju sljedeće certifikate:

IT Academy – Certificirani PHP Web Programer

Centar za poslovnu edukaciju – Osnove Web dizajna i CMS-a

Advanced E-Learning Instructional Design Certificate, Association for Talent Development (ATD)

Microsoft Office Specialist Certification: Office Excel 2016 Expert Evaluation, MindLeaders

Planning and Implementation, MindLeaders

MCCC (Moodle Course Creator Certificate), Certification Central Administration,

Design Concepts, MindLeaders

Analysis and Objectives, MindLeaders

ID Process, Needs, and Roles, MindLeaders

Instructional Design for Mobile Learning, Academic Partnerships

HYBRID COURSES: BEST OF BOTH WORLDS, Elizabeth Falconer, Ph.D., eLearning Director, Renton Technical College

Microsoft Technology Associate: HTML5 Application Development Fundamentals certifikat

U kreiranju multimedijalnih sadržaja sarđujemo sa profesionalnim lektorima, naratorima i ton majstorima.

Ukoliko nama prepustite razvoj sadržaja, angažovat ćemo u dogovoru sa Vama visoko obrazovane konsultante. Prije nego krenemo u izradu takvih elektronskih sadržaja, Vi ste ti koji će nam odobriti sadržaje koje smo razvili sa konsultantima.

Velikom broju naših klijenata pomogli smo u ostvarivanju njihovih kompanijskih ciljeva i konkurentske prednosti.

Budite i vi dio grupe naših zadovoljnih klijenata.