Važnost angažovanja profesionalnog naratora u razvoju e-learning kurseva

 In Novosti

Profesionalni naratorNaracija igra veoma važnu ulogu u razvoju e-learning kurseva, budući da doprinosi lakšem usvajanju prezentovanih informacija kod polaznika kursa.

Prema principu modaliteta, korisnici bolje uče kroz kurseve koji sadrže animacije i naraciju u odnosu na kurseve koji sadrže samo animacije i tekst na ekranu. U skladu sa načelom redundancije, polaznici bolje uče kroz kurseve koji ne sadrže tekst na ekranu. Ukoliko se tekst na ekranu i narativni dio poklapaju, polaznicima je teško pratiti obje stvari istovremeno, što dovodi do slabijeg usvajanja informacija koje kurs sadrži.Kada je riječ o snimanju narativnog dijela kurseva, postavlja se pitanje da li anagažovati profesionalnog naratora ili snimiti naraciju u vlastitoj režiji. U tabeli koja slijedi, dat je pregled prednosti i nedostataka u oba navedena slučaja.

Angažovanje profesionalnog naratora je dosta skuplje od snimanja naracije u vlastitoj režiji, međutim, ukoliko razmotrite vrijeme koje će vam biti potrebno da snimite vlastiti zvuk i koje bi mogli iskoristiti za rad na dizajniranju ostalih elemenata kursa, čini se da troškovi i nisu tako veliki. Pored toga, razlika u kvaliteti zvuka koji sami snimite i naracije koja je snimljena od strane profesionalnog naratora je neuporediva.

Prednosti Nedostaci
Profesionalna naracija

Visok kvalitet zvuka, koji se snima u profesionalnom studiju

Cijena (najčešće se plaća po minuti snimljenog zvuka)

Profesionalni naratori posjeduju sposobnost naglašavanja i promjene intonacije čime se postiže dodatni efekat

Profesionalci posjeduju znanja i isporučuju “očišćen zvuk” koji je oslobođen od svih pozadinskih šumova

Amaterska naracija

Daje realističnost i lični pečat (posebno ukoliko je narator osoba koju polaznici kursa poznaju)

Lošiji kvalitet zvuka (pozadinski šumovi)

Mnogo jefitnije od angažovanja profesionalnog naratora

U slučaju snimanja dodatne naracije u budućnosti, teško je uskladiti kvalitet novosnimljenog zvuka sa ranije snimljenim zvukom.

Kada angažovati profesionalnog naratora?

Ukoliko se radi o kratkom e-learning kursu koji će pohađati manji broj polaznika, onda ima smisla snimiti naraciju u vlastitoj režiji. Ukoliko je kurs namijenjen široj publici, neophodno je angažovati profesionalca i samim tim obezbijediti visoki kvalitet audio produkcije.

Prednost rada sa profesionalnim naratorima se ogleda i u tome da vas tjera da se više posvetite pripremi teksta naracije. Budući su troškovi profesionalne usluge dosta visoki, nećete biti u mogućnosti da sebi priuštite luksuz naknadnih snimanja zvuka. U situacijama kada je ipak neophodno snimiti zvuk u više iteracija, profesionalni narator će Vam omogućiti konzistentost i podjednak kvalitet zvuka na svakom snimanju.

Nakon saradnje na nekoliko projekata, razvit ćete dobar odnos sa vašim naratorom. Budući da se dobro poznajete, rad na projektima će se odvijati mnogo brže i jeftinije. Dovoljno je da pošaljete mail vašem naratoru i dogovorite snimanje u veoma kratkom roku, što će vam uštedjeti dosta vremena. Budući da dobro poznajete njegov rad, uvijek možete biti sigurni da ćete dobiti kvalitetnu uslugu.

Na kraju možemo konstatovati da će Vam angažovanje profesionalnog naratora omogućiti veći kvalitet finalnog proizvoda (e-learning kursa) što će opet dovesti do boljeg korisničkog iskustva i generalno povećati zadovoljstvo vaših klijenata.

Recent Posts