Implementacija software-a Big Blue Button (BBB)
Web konferencijski alat
BigBlueButton je web-konferencijski alat otvorenog koda za online učenje. Pomoću ovog alata moguće je održati edukativne sesije korisnicima na dislociranim lokacijama u stvarnom vremenu. BBB podržava audio, video, slajd i chat formata.
BBB je moguće integrisati u Moodle LMS te na taj način omogućiti korisnicima koji nisu bili prisutni live sesiji da istu pogledaju naknadno.
Karakteristike Big Blue Buttona
Alati kreirani za potrebe nastavnika
BigBlueButton omogućava dijeljenje audio i video snimaka, slajdova, desktopa s učenicima, te podržava opciju ćaskanja. Ugrađene ankete olakšavaju učenje studentima a snimljena predavanja znači da su dostupna i za kasniju reviziju.
Live whiteboard za predavače i grupe
Kada koristite whiteboard alat u BigBlueButton, bilješke se automatski prikazuju natrag učenicima u stvarnom vremenu. Predavači također imaju mogućnost zumirati, istaknuti, nacrtati i pisati na prezentacijama, što će vaše stavove jasnije pokazati udaljenim studentima.
Svako može dijeliti webcam
Ne postoji ograničenje broja web-kamera koje možete dijeliti u sesiji (ograničeno je samo propusnošću)
Dio je LMS-a
Gotovo svi glavni dobavljači LMS-a stvorili su nativne integracije s BigBlueButtonom. Zašto? Zato što su usredotočeni na potrebe učitelja i učenika.
Kontakt
Dajanli Ibrahimbega 8
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: info@idego.ba
Tel: +387 33 266 735
Fax: +387 33 266 736

Predstavnik za Hrvatsku
Tel: +385 91 903 5156

© 2019 Idego d.o.o. Sva prava zadržana.