Implementacija sistema za učenje na daljinu
Da bi naši kupci krenuli u svijet elektronskih edukacija potrebno je kao prvi korak, implementirati sistem za učenje na daljinu.

Da bi smo predožili tip implementacije Moodle LMS po mjeri kupca, uvijek napravimo workshop – savjetovanje sa kupcima , te kao rezultat razgovora a na osnovu dugogodišnjeg iskustva, predložimo način implementacije sistema za učenje na daljinu. Sigurni smo da ćemo na taj naćin u saradnji sa kupcem doći do najefikasnijeg modela implementacija sistema za učenje na daljinu.

Sam sistem za učenje na daljinu može biti implementiran:

Na IT infrastrukturi klijenta
Na posebno zakupljenoj cloud infrastrukturi
Na infrastrukturi Idego d.o.o. Sarajevo
Učenje kao usluga (Learning as service)
U zavisnosti od zahtjeva kupca sistem za učenje na daljinu može biti integrisan sa LDAP-om kupca.
Želite implementirati Moodle LMS?
Kontakt
Dajanli Ibrahimbega 8
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: info@idego.ba
Tel: +387 33 266 735
Fax: +387 33 266 736

Predstavnik za Hrvatsku
Tel: +385 91 903 5156

© 2019 Idego d.o.o. Sva prava zadržana.