Informaciona sigurnost

Opis kursa

E-learning kurs “Informaciona sigurnost” pripremljen je da upozna polaznike s osnovama informacione sigurnosti i važnosti sigurnog čuvanja i rukovanja podacima. Kurs sadrži interaktivne module i provjere znanja kroz koje će polaznici biti u mogućnosti da na jednostavan i zanimljiv način upoznaju osnove informacione sigurnosti.

Kurs je namijenjen svim polaznicima koji žele da se upoznaju s osnovama informacione sigurnosti i važnosti sigurnog čuvanja i rukovanja podacima.

Trajanje kursa
60 minuta
Broj modula
4
Tip kursa
SELF-PACED
Dostupnost
Odmah