Poslovni bonton

Opis kursa

E-learning kurs “Poslovni bonton” je pripremljen u skladu sa najboljim praksama poslovnog bontona, poslovne komunikacije, poslovnim manirima i kodeksom poslovnog odijevanja. Kurs sadrži interaktivne module i provjere znanja kroz koje će polaznici biti u mogućnosti da na jednostavan i zanimljiv nauče osnove poslovnog bontona.

Kurs je namijenjen svim polaznicima koji žele da se upoznaju s osnovama poslovnog bontona, poslovne komunikacije, poslovnim manirima i kodeksom poslovnog odijevanja.

Trajanje kursa
60 minuta
Broj modula
3
Tip kursa
SELF-PACED
Dostupnost
Odmah