Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Opis kursa

E-learning kurs “Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma” pripremljen je u skladu sa zakonskim okvirima vezanim za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini. Kurs sadrži interaktivne module i provjere znanja kroz koje će polaznici biti u mogućnosti da na jednostavan i zanimljiv način upoznaju propise koji regulišu ovu oblast.

Kurs je namijenjen svim polaznicima koji žele da se upoznaju sa zakonskim okvirima vezanim za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Trajanje kursa
60 minuta
Broj modula
3
Tip kursa
SELF-PACED
Dostupnost
Odmah