Dizajn i izrada elektronskih edukacija
Elektronske edukacije po mjeri korisnika su edukacije koje proizvodimo na osnovu personaliziranih materijala - znanja naših klijenata.
Na taj način omogućavamo našim korisnicima da prevaziđu neželjene situacije u poslovanju, te unaprijede poslovnih procesa.

Sve elektronske edukacije koje razvijamo su multimedijalne i uključuju:

Video klipove
Animacije
Slike
Muziku
Naraciju
Sve naracije snimaju profesionalni nativni naratori u studio okruženju.

U zavisnosti od potrebe edukacije mogu biti interaktivne i prilagođene stvarnim situacijama koje korisnici doživaljavaju u svom okruženju. Na taj način postižemo da svaki korisnik mora da bude potpuno fokusiran na edukaciju, kako bi istu uspješno okonćao.

Elektronske edukacije su pogodne za integraciju „soft skill“ vještina koje najčešće pored znanja ćine ključnu prednost naših klijenata u odnosu na konkurenciju.

Kako nastaje jedna elektronska edukacija
1. Analiza stanja i definisanje jasnih ciljeva
Prvi korak procesa razvoja svakog online kursa je upoznavanje sa karakteristikama ciljne grupe edukacije. Sadržaj edukacije mora biti usmjeren prema ispunjenju zadanih ciljeva učenja. Da bi smo to osigurali, zajedno sa našim klijentima vršimo analizu stanja i definišemo ciljeve učenja.
2. Pribavljanje sadržaja – „znanja“
Pribavljanje sadržaja – „znanja“ je početni korak za izradu elektronskih edukacija. Najčešće personalizirani sadržaj za izradu elektronske edukacije dostavljaju klijenti. Razvoj personaliziranih elektronskih edukacija tj edukacija po mjeri klijenta, je jedna od najvažnijih karakteristika našeg poslovanja. Sav prikupljeni materijal služi kako bi se kreirao sadržaj koji će na najefikasniji način unaprijediti vještine pojedinaca i unaprijediti poslovne procese organizacije. Osim što od personaliziranih sadržaja naših klijenata kreiramo elektronske edukacije, nastojimo iste obogatiti što je moguće više „soft skill“ kompetencijama. Prilikom prikupljanja sadržaja od klijenata obavljamo razgovore sa uposlenicima klijenata - vlasnicima znanja kako bi došli do zaključaka kako da strukturiramo predmetnu elektronsku edukaciju. Drugi način pribavljanja / razvoja sadržaja je angažovanje stručnjaka / konsultanata koji na osnovu zadate teme razvijaju sadržaj za elektronsku edukaciju.
3. Izrada scenaria
Nakon što prikupimo sadržaj – znanja za izradu elektronske edukacije, pristupamo izradi – dizajniranju buduće edukacije te izradi detaljnog scenarija edukacije – storyboard-a u kom su prikazani svi detalji buduće elektronske edukacije. Storyboard daje klijentu jasnu viziju kako će se razviti svaki element edukacije i kako će izgledati svaki slajd.
4. Odobrenje scenarija od strane klijenta
Odobravanjem dostavljenog story board-a, naši klijenti tj vlasnici znanja potvrđuju da su upoznati sa izgledom – dizajnom elektronske edukacije kao i načinom na koji će sadržaji biti prezentirani.
5. Izrada elektronskog dijela edukacije
Nakon što je storyboard odobren od strane klijenta pristupa se izradi elektronske forme edukacije. Ovaj korak obuhvata vizuelnu i audio produkciju i sinhronizaciju svake elektronske edukacije.
6. Implementacija i testiranje
Prije nego korisnicima omogućimo pristup elektronskoj edukaciji, vrši se detaljna provjera i testiranje iste.
7. Go Live
Nakon što je elektronska edukacija testirana, svim korisnicima se putem mail-a dostavlja obavještenje o dostupnosi iste sa detaljima kao što su: početak prolaska kroz edukaciju, datum - vrijeme završetka (zatvaranja) edukacije, informacije o mogućem broju prolazaka kroz testove koji se nalaze u okviru edukacije itd.
Želite elektronsku edukaciju?
Kontakt
Dajanli Ibrahimbega 8
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: info@idego.ba
Tel: +387 33 266 735
Fax: +387 33 266 736

Predstavnik za Hrvatsku
Tel: +385 91 903 5156

© 2019 Idego d.o.o. Sva prava zadržana.