E-learning development, grafički i web dizajn
Kompanija specijalizirana u pružanju e-learning usluga
Osnovna djelatnost društva je implementacija elektronskih tehnologija koje omogućavaju unapređenje procesa edukacije, te samim tim i povećanje efikasnosti u organizacijama.

Na tom tragu postali smo partner kompanije Moodle pty ltd Perth, Australia koja je jedan od najvećih proizvođača sistema za učenje na daljinu (Moodle LMS).

Imate ideju za projekat?
Potrebna Vam je pomoć?