Oblikovanje in razvoj elektronskega izobraževanja
Elektronska izobraževanja po meri uporabnikov so izobraževanja, ki jih izdelamo na podlagi osebno prilagojenih gradiv – znanja naših strank.
Na tak način svojim uporabnikom omogočimo, da premagujejo neželene poslovne situacije in izpopolnjujejo svoje poslovne procese.

Vsa elektronska izobraževanja, ki jih razvijamo, so večpredstavnostna in vključujejo:

Videoposnetke
Animacije
Slike
Glasbo
Naracijo
Vse naracije so posnete s profesionalnimi naratorji v studijskem okolju.

Glede na potrebe so izobraževanja lahko interaktivna in prilagojena stvarnim razmeram, ki jih uporabniki doživljajo v svojem okolju. Na ta način dosežemo, da je vsak uporabnik popolnoma osredotočen na izobraževanje, da bi ga lahko uspešno dokončal.

Elektronska izobraževanja so primerna za integracijo z »mehkimi veščinami«, ki poleg znanja pogosto predstavljajo ključno prednost naših strank v primerjavi s konkurenco.

Kako pride do elektronskega izobraževanja?
1. Analiza stanja in opredelitev jasnih ciljev
Prvi korak v procesu razvoja vsakega elektronskega tečaja je spoznavanje značilnosti ciljnih skupin tečaja. Vsebina izobraževanja mora biti usmerjena k uresničevanju danih učnih ciljev. Da bi to zagotovili skupaj z našimi strankami, analiziramo stanje in opredelimo cilje e-učenja.
2. Pridobivanje vsebine – "znanja"
Pridobivanje vsebine – "znanja" je začetni korak pri izdelavi elektronskega izobraževanja. Osebno prilagojene vsebine za izdelavo elektronskega izobraževanja najpogosteje priskrbijo stranke. Razvoj osebno prilagojenega izobraževanja, tj. izobraževanja po meri stranke, je ena najpomembnejših značilnosti našega poslovanja. Vsa zbrana gradiva se uporabljajo za ustvarjanje vsebin, ki bodo na najbolj učinkovit način izpopolnile posameznikove veščine in izboljšale poslovne procese organizacije. Poleg izdelave elektronskega izobraževanja na podlagi osebno prilagojenih vsebin naših strank si prizadevamo, da so le-ta čim bolj obogatena s kompetencami »mehkih veščin«. Pri pridobivanju vsebin strank izvajamo intervjuje z njihovimi zaposlenimi – lastniki znanja, da bi ugotovili, kako naj bo zadevno elektronsko izobraževanje strukturirano. Drug način pridobivanja / razvijanja vsebin je vključevanje strokovnjakov / svetovalcev, ki na podlagi dane teme razvijajo vsebine za elektronsko izobraževanje.
3. Izdelava scenarijev
Potem ko zberemo vsebino – znanje za izdelavo elektronskega izobraževanja, pristopimo k izdelavi – oblikovanju bodočega izobraževanja in k izdelavi podrobnega scenarija izobraževanja, tj. snemalne knjige, ki prikazuje vse podrobnosti bodočega elektronskega izobraževanja. Snemalna knjiga daje stranki jasno predstavo o tem, kako bo razvit vsak element izobraževanja in kako bo izgledal vsak diapozitiv.
4. Odobritev scenarija s strani stranke
Z odobritvijo dostavljene snemalne knjige naše stranke, tj. lastniki znanja, potrjujejo, da so seznanjeni z videzom – oblikovanjem elektronskega izobraževanja in načinom predstavitve vsebin.
5. Izdelava elektronskega dela izobraževanja
Potem ko stranka odobri snemalno knjigo, se začne razvoj elektronske oblike izobraževanja. Ta korak vključuje vizualno in avdio produkcijo ter sinhronizacijo vsakega dela elektronskega izobraževanja.
6. Implementacija in testiranje
Preden uporabnikom omogočimo dostop do elektronskega izobraževanja, opravimo podrobno preverjanje in testiranje.
7. Go Live
Po preizkusu elektronskega izobraževanja vse uporabnike po elektronski pošti obvestimo o njegovi dostopnosti, vključno s podrobnostmi, kot so: začetek izobraževanja, datum – čas zaključka izobraževanja, informacije o možnem številu udeležencev, ki lahko opravljajo teste v okviru izobraževanja, itd.
Želite elektronsko izobraževanje?
Kontakt
Dajanli Ibrahimbega 8
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: info@idego.ba
Tel: +387 33 266 735
Fax: +387 33 266 736

© 2019 Idego d.o.o. Vse pravice pridržane.